• Online tanıtım videoları
  • Öğretim elemanları ve öğrenciler için destek birimi: destekdbs@gumushane.edu.tr
  • Tüm derslerde canlı uygulamalar
  • Asenkron olarak dosya, ödev, doküman vb. tüm kaynak yüklemeleri