• Üniversitemiz temizlik personelinin temizlik yaparken maske ve eldiven kullanmaları sağlanmıştır. Binalardaki ortak kullanım alanları sık sık temizlenmekte, kapı ve pencere kolları, masalar, trabzanlar ve asansörlerin düğmeleri sık sık dezenfekte edilmektedir.
  • Sağlık Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu Koronavirüs Riskinden Korunmak İçin 14 Kural videosu üniversitemiz ana sayfasında paylaşılmıştır.
  • Üniversite kampüs alanı yıkanmıştır.
  • Üniversite servis araçları dezenfekte edilmiştir.
  • Derslikler hijyen kurallarına riayet edilerek dezenfekte edilmiş ve kapatılmıştır.
  • İşleri gereği kişilerle sık temasta bulunan idari personele ve temizlik personeline maske ve eldiven dağıtımı yapılmıştır.
  • 18 Mart tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararına istinaden 19 Mart tarihi itibari ile akademik ve idari personel esnek çalışma modeline geçirilmiş ve üniversitemizin işlerini aksatmayacak şekilde, idari personelin mesaileri yeniden düzenlenmiştir. Akademik personellerimizin de bir kısmı bu süreçte evden çalışmaya başlamıştır.
  • Üniversitemiz Kütüphanesi kullanıma kapatılmıştır.
  • Okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın personellerin yıllık izin veya yıllık izni bulunmayanların ise mazeret izin talepleri değerlendirilip uygulanmıştır.